Tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
Tuyển dụng Phó phòng kinh doanh – Phòng Kinh doanh công nghiệp Ngày đăng tin: 19/06/2017 Hà Nội 15/7/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên thủ kho Ngày đăng tin: 12/06/2017 Hà Nội 1/06/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng kế toán Chi nhánh Điện Biên Ngày đăng tin: Điện Biên 1/06/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng trưởng Chi nhánh Quảng Ninh Ngày đăng tin: Quảng Ninh 1/6/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng Ngày đăng tin: 09/06/2017 Đà Nẵng 1/6/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng nhân viên cơ điện Ngày đăng tin: Hà Nội 1/6/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng nhân viên Quản lý chất lượng (QA/QC) Ngày đăng tin: Hà Nội 1/6/2017 Ứng tuyển
Tuyển Công nhân – Sản xuất Ngày đăng tin: Hà Nội 1/6/2017 Ứng tuyển
Nhân viên Tuyển dụng – Đào tạo Ngày đăng tin: 30/03/2017 Hà Nội 1/06/2017 Ứng tuyển